XLR10 -10dB Level Resistor

€ 5,00

EAN: XLR10 

-10dB Level Resistor

50 RMS / 100 W