MX Series Coaxiaal Speakers 

Mx2

€ 39,00

Mx2

€ 39,00

5cm 2way coaxiaal 20-40w max

Mx3

€ 45,00

Mx3

€ 45,00

8cm 2way coaxiaal 30-60w max

Mx4

€ 49,00

Mx4

€ 49,00

10cm 2way coaxiaal 40-80w max

Mx5

€ 59,00

Mx5

€ 59,00

13cm 2way coaxiaal 40-80w max

Mx65

€ 69,00

Mx65

€ 69,00

16,5cm 2way coaxiaal 60-120w max

Mx65s Shallow

€ 69,00

Mx65s Shallow

€ 69,00

16,5cm 2way coaxiaal 50-100w max

Mx46

€ 59,00

Mx46

€ 59,00

10cmX15cm 2way coaxiaal 40-80w max

Mx57

€ 69,00

Mx57

€ 69,00

12,5cmX17,5cm OF 15cmX20cm 3way coaxiaal 50-100w rms

.

FX Series Coaxiaal Speakers

.

fx4

€ 99,00

fx4

€ 99,00

10cm 2way Coaxiaal 40-80w max

Fx5

€ 109,00

Fx5

€ 109,00

13cm 2 way coaxiaal 60-120w max

Fx6

€ 119,00

Fx6

€ 119,00

16,5CM 2way coaxiaal 75-150w max

Fx46

€ 109,00

Fx46

€ 109,00

10cm X 15cm 2way coaxiaal 60-120w max

fx57

€ 119,00

fx57

€ 119,00

12,5cm X 17,5cm OF 15cm X 20cm 2way coaxiaal 70-140w max

fx69

€ 149,00

fx69

€ 149,00

15cm X 22cm 2way coaxiaal 80-160w max

Px Series coaxiaal Speakers

.

120 watt rms / 4 ohm **prijs per stuk**

140 watt rms / 4 ohm **prijs per stuk**