XLR8 -8dB Level Resistor

€ 5,00

EAN: XLR8

-8dB Level Resistor

50 RMS / 100 W