XLR4 -4dB Level Resistor

€ 5,00

EAN: XLR 4

-4dB Level Resistor

50 RMS / 100 W