XLR2 -2dB Level Resistor

€ 5,00

EAN: XLR 2

-2dB Level Resistor

50 RMS / 100 W