Home » Materiaal » DR Artex » Ontdreunings matten


1 box of Lite 1.6 mm (light) = 6 sheets 75x50 cm each = 2,30 m²


5 sheets 50cm x 75cm / 1,9m² per pack

 
1 box of Lite 3,0 mm (light) = 4 sheets 75x50 cm each = 1,6 m²